Terug
Vreedzame Wijk Kralingen

Van Vreedzame school naar Vreedzame Wijk

De kinderen die nu op school zitten, kunnen later het verschil maken in hun omgeving, hun wijk! Door al op jonge leeftijd te leren om te gaan met conflicten leidt tot een positieve omgang met elkaar. Daarom is in Kralingen-West in Rotterdam is dit jaar het project een Vreedzame Wijk gestart. Melanie en Jos, kind- en tienerwerkers van DOCK, zijn de initiatiefnemers en begeleiden het project.

De Vreedzame Wijk is een uitbreiding van het concept De Vreedzame School. Het idee is dat kinderen en jongeren leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. In deze methodiek leren kinderen op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. Ook worden ze aangemoedigd om zelf ideeën aan te dragen en acties uit te voeren de wijk beter te maken.

 

Meer kracht en impact

“De Bavokring in Kralingen was al een Vreedzame school. Vanuit de directrice Kristel van Dalsum was de wens gekomen om dit uit te breiden naar een Vreedzame Wijk Kralingen-West en daar zijn we mee aan de slag gegaan”, vertelt Melanie. We hebben contact opgenomen met de vijf basisscholen:  de Arentschool, de Bavokring, de Kralingsche School, de Montessori school en de Nieuwe Park Rozenburgschool. “Door op straat dezelfde opvoedprincipes toe te passen als op school, zijn dezelfde verwachtingen, regels en afspraken bekend bij de jeugd. Door deze wijk brede aanpak krijgt de methode meer kracht en impact, dan wanneer je het binnen je organisatie houdt. Daarnaast willen we de kinderen meer verantwoordelijkheid geven in het creëren van een vreedzame wijk.”

 

Implementatieproces van de Vreedzame Wijk

Melanie: “Agnes Pols van Stichting Vreedzame Wijk heeft ons in het proces begeleid. Eerst heeft ze  verschillende partners waaronder de gemeente Rotterdam, de vijf basisscholen in Kralingen-West, het Excelsior Stadion en een studentenvereniging bij elkaar geroepen. Vervolgens hebben we allemaal een training gevolgd om ons te certificeren voor de Vreedzame Wijk. We hebben geleerd wat deze methode inhoudt en wat er van ons verwacht wordt.”

Agnes: “Het belang van de jeugd staat voorop. Wat juist zo krachtig is aan de Vreedzame Wijk is de samenwerking van de verschillende partijen. Daarom was het mooi om tijdens de lunch te zien dat alle partijen energie kregen om de krachten te bundelen en samen te werken aan een Vreedzame Wijk.“

 

vreedzame wijk kralingen

 

Betrokkenheid leerlingen

Melanie: “Op de deelnemende scholen hebben gastlessen gegeven om uit te leggen wat een Vreedzame Wijk inhoudt, dat we met kinderwijkraden werken en wat er van je wordt verwacht als kinderraadslid. Hierbij waren ook Stichting Vreedzame Wijk, Excelsior Stadion en de studentenvereniging aanwezig. Het gaat namelijk niet alleen om de kinderwijkraden, maar juist om de samenwerking met elkaar rondom de kinderen. Melanie: “Door dit project is het contact met de scholen een stuk verbeterd en is er een intensievere samenwerking ontstaan.”

 

De kinderwijkraden

Op alle scholen zijn verkiezingen gehouden voor de kinderwijkraden, waarin twee vertegenwoordigers van elke school zitting hebben. Ze halen binnen hun eigen school op welke afspraken er belangrijk zijn en welke acties ze willen ondernemen om de wijk vreedzamer te maken. Bijvoorbeeld ‘We zijn vriendelijk voor elkaar’, ‘We laten alles schoon en heel achter in onze wijk’ en denken na op welke manier dit tot uiting komt. Door een stemproces worden deze afspraken en acties op een democratische manier vastgesteld. Maandelijks komen ze bijeen om plannen te maken voor de wijk. DOCK-medewerker Melanie begeleidt het proces en is bij de kinderwijkraden aanwezig. Melanie: “Vaak heb je als begeleider wel al ideeën in je hoofd, maar de uitdaging is ze niet hiernaar te sturen. Het idee moet echt vanuit de kinderen moeten komen.”

 

Amira en Adam uit groep 6/7 van de Bavokring nemen deel aan de kinderwijkraad in Kralingen en  vinden het leuk “Hierdoor leer je de kinderen van andere scholen en andere wijken kennen. Samen ga je dingen bedenken en bespreek je met elkaar hoe de wijk er mooier uit kan zien.”

 

De volgende stap is dat de kinderwijkraadskinderen bij de andere leerlingen ideeën ophalen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. De kinderen gaan wijkacties bedenken en zullen deze vervolgens uitvoeren.

Toekomstplannen

Ons uiteindelijke doel is om een manifest te maken waarin de gedeelde afspraken en wijkacties van alle scholen worden vastgelegd. Dit manifest zal op 5 juni worden gepresenteerd in het Excelsior Stadion.

Alleen door een goede samenwerking tussen de kinderwijkraden, partners en scholen kunnen de afspraken geborgd worden en werken we met succes aan een Vreedzame Wijk.