Terug

Klachtenregeling

 

Waar samen wordt gewerkt ontstaan bijna altijd mooie dingen. De weg daar naartoe is niet altijd zonder hobbels. Soms begrijpen mensen elkaar verkeerd en is er teleurstelling. De beste manier om de hobbels te overwinnen is er samen over praten. Ons advies is altijd eerst met elkaar te praten als u opmerkingen heeft, bij teleurstelling, boosheid of klachten. Komt u er samen echt niet uit, dan kunt u de leidinggevende van het werkgebied raadplegen.

 

Als na een gesprek met de leidinggevende niet naar tevredenheid aan uw klacht wordt gewerkt, kunt u uw klacht voorleggen aan een externe, onafhankelijke klachtencommissie waarbij DOCK is aangesloten. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht en geeft advies, gericht op een oplossing. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling via de telefoon, bij de secretaris van de klachtcommissie:

Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening in Noord- en Zuid-Holland

p/a. A.N.M. Appel (secretaris)
Krokusstraat 47
2015 AE Haarlem

T: 06 – 218 920 58