Terug

Kwaliteitszorg

 

DOCK timmert enthousiast aan de weg met kwalitatieve, vernieuwende dienstverlening en een proactieve instelling. Het zijn eigenschappen die we als organisatie hebben en die we ook terugvinden bij onze medewerkers, partners en vrijwilligers. We doen wat we beloven en we hebben het hart op de tong. Kwaliteit en effectiviteit staan bij al onze activiteiten en diensten voorop. Daarom meten we zelf via tevredenheidsonderzoeken continu of – en in welke mate – onze aanpak werkt. Daarnaast laten wij de kwaliteit van onze dienstverlening regelmatig meten door externe partijen.

De voorwaarden voor het behalen van een goed resultaat zijn:

 

 • Alles door en/of samen met de klant.
  Alles begint bij de wens en behoefte van de klant. DOCK praat en werkt met klanten.

 • Planmatig en doelgericht werken.
  Dat wil zeggen dat we samen met bewoners, klanten of jongeren een plan maken. Regelmatig checken we of het plan nog werkt, stellen het plan of het einddoel bij en leren van onze ervaringen. Ook op organisatieniveau werken we volgens deze PlanDoCheckAct (PDCA)-cyclus.

 • Professionaliteit en bewust handelen van medewerkers.
  Onze medewerkers zijn gediplomeerde professionals. Zij blijven een loopbaan lang leren van bewoners en klanten, van elkaar, van de samenleving en van andere deskundigen. De meeste professionals zijn geregistreerd in het SKJ of via Registerplein. DOCK ondersteunt voortdurend leren en scholing van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

 • Veiligheid voor iedereen.
  Alleen in een veilige omgeving ontstaat openheid en groei. DOCK waakt voor de veiligheid in gebouwen waar activiteiten plaatsvinden, de veiligheid bij activiteiten buiten, maar ook voor de sociale en psychische veiligheid van mensen.

 • Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk
  De kwaliteit van het werk moet toetsbaar en aantoonbaar zijn. Daarom werken wij volgens landelijke kwaliteitsnormen van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Organisaties die aan deze normen voldoen, worden gecertificeerd. Het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk wordt voor twee jaar verleend door certificerende instelling CIIO. DOCK ontwikkelt steeds nieuwe werkwijzen en breidt haar succesvolle dienstverlening uit naar nieuwe locaties en gebieden. In Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Utrecht, Rotterdam is de dienstverlening van DOCK gecertificeerd. Vanaf september 2017 zijn wij gecertificeerd volgens de nieuwste HKZ-norm 9001:2015, en vanaf 1 augustus 2023 is DOCK overgestapt op het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Keurmerk Rotterdams Jongerenwerk

Vanaf juni 2016 heeft het jongerenwerk van DOCK in Rotterdam het keurmerkcertificaat Rotterdams Jongerenwerk gehaald met een score van 314 punten. Het keurmerk Rotterdams Jongerenwerk is verleend door het NJI.

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2017 voldoet DOCK aan het keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling.