Terug

Organisatie, strategie en beleid

Interne organisatie

We zitten midden in het proces om als DOCK toe te werken naar een andere manier van organiseren. Die ons gaat helpen om meer de kracht van wij samen te benutten, meer slagvaardigheid en handelingssnelheid in de teams te realiseren en zo het verschil te blijven maken voor bewoners. De Cirkel van DOCK, de nieuwe organisatiestructuur, draait om het laten excelleren van teams. Om dat te bereiken organiseren we een sterk middenveld en geven we invulling aan zelforganisatie. DOCK’ers zijn namelijk echte aanpakkers en zoeken grenzen op om de beste kwaliteit van dienstverlening voor bewoners te blijven leveren. Dat doen we vooral door dichtbij te zijn, letterlijk en figuurlijk. Dichtbij op straat, op school, thuis en online. Door die nabijheid kunnen bewoners op ons vertrouwen en op ons rekenen als ze ons nodig hebben. Daarvoor hebben DOCK’ers ruimte nodig. Ruimte om te beslissen waar je inzet pleegt en welke interventie je daarbij gebruikt. Met andere woorden: de organisatie van het werk zou in hun handen moeten liggen.

 

 

 • De directie

De directie is verantwoordelijk voor de continuïteit en reputatie van DOCK in de markt. Zij zet een inspirerende en kaderstellende koers uit, bewaakt de samenhang, eenheid en identiteit en zorgt dat in de organisatie de randvoorwaarden aanwezig zijn om onze ambities te realiseren. De directie is compact en bestaat uit de bestuurder als voorzitter en twee directeuren (dienstverlening en bedrijfsvoering).

 • Het middenveld

De kerntaak van het middenveld* is om de verbinding tussen strategie en uitvoering optimaal te faciliteren. Dit vraagt een flexibel middenveld. Organiserend, ontwikkelend én verbindend. Opdat het middenveld de handelingssnelheid voor teams / medewerkers / professionals in de wijk weet te vergroten. Mede gedreven door de wens om slagvaardigheid in de teams te ontwikkelen, zodat zij kunnen doen wat werkt in de wijken voor onze bewoners. De vier rollen: programmamanagers, accounthouders, projectontwikkelaars en teamcoaches werken nauw samen en met meer focus om de teams te ondersteunen.

*Middenveld bestaat uit adviseurs, back-office, strategisch programma management, accounthouders, projectontwikkelaars, teamcoaches en andere rollen zoals beleidsmedewerkers en de manager Marktontwikkeling die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het werk van DOCK. 

 • De teams

De zelforganiserende teams doen wat nodig is in de wijken en steden waar we actief zijn, en worden gefaciliteerd door het middenveld. Ze werken samen met teams uit andere gebieden of andere steden, vanuit de gedachte van één DOCK. We zetten kennis, kwaliteiten, competenties en talenten in waar dat nodig is. Elke team legt een andere reis af om te komen tot zelforganisatie.

 

 

Ons verhaal

DOCK heeft jaren geleden “Blended Dienstverlening” geïntroduceerd en was daarmee destijds koploper. De kernwaarden die aan blended ten grondslag liggen (zoals collectiveren, wederkerigheid, talentontwikkeling, oplossingsgericht werken en community building), blijven belangrijk én onderdeel van onze DOCK-basics. Mede op basis van de ontwikkelingen in de markt laden we ons verhaal opnieuw. Zo draagt het bij aan een onderscheidende marktpositionering en helpt het in het maken van keuzes in de ontwikkeling van ons aanbod, de contractering en partnership. We hebben vier belangrijke componenten:

 • Basis op orde
  DOCK voorziet in hulp voor die mensen voor wie de basis nog niet op orde is. Onze focus ligt op de vraagstukken rond armoede, werk, wonen, sociale contacten, opgroeien en veiligheid.
 • Verbinden
  Onze superkracht. We bouwen aan communities door kwetsbare burgers aan sterke schouders te verbinden en door bruggen te slaan tussen mensen die tegenover elkaar lijken te staan.
 • Het werkt
  Onze dienstverlening heeft resultaat, effect en impact. We leveren alleen nog diensten die écht werken. Daarmee maken we de belofte van preventie waar.
 • Partnership
  Om bovenstaande te bereiken werken we structureel en maximaal samen met partners. In en buiten de keten.

 

DOCK Digitaal

We ontwikkelen efficiëntere en vernieuwende dienstverlening door gebruik van digitale technologie en data-gedreven werkwijze. We werken aan de volgende terreinen: 

 • Integrale stuurinformatie: koppelen van losstaande applicaties naar aan integraal dashboard voor productie, personeel, financien en kwaliteit.
 • Data-gedreven dienstverlening: het ontsluiten en gebruiken van eigen data, demografische analyses en big data, zodat we beter inspelen op wat nodig is, kunnen aantonen wat werkt en de dienstverlening op basis daarvan ontwikkelen.
 • Versterken online dienstverlening: we vervangen een deel van onze dienstverlening door digitale alternatieven. Zo kunnen we onze professionals nog beter inzetten als echte menselijke aandacht voor kwetsbare bewoners onmisbaar is.