Terug

Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling

DOCK kent de volgende organen:

 • Raad van Toezicht
 • Bestuurder
 • Ondernemingsraad (OR)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht:

 • Ron Steenkuijl, voorzitter
 • Gaby Baaijens, lid auditcommissie
 • Debora Lootsma
 • Mustapha Akchich
 • Judith Peeters

 

Bestuurder

De bestuurder bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding. De bestuurder is: 

 • Ton Leeggangers (interim bestuurder)

Ondernemingsraad

Samen met de bestuurder werkt de ondernemingsraad aan een evenwichtige balans tussen de organisatie met al haar doelstellingen en de (specifieke) belangen van de medewerkers. De ondernemingsraad heeft regelmatig overleg met de bestuurder. De raad stelt vragen over plannen en beleid vanuit het perspectief van het personeel. De ondernemingsraad geeft ook suggesties en aanvullingen op toekomstig beleid en stelt verbeteringen voor met betrekking tot het huidige beleid. De Ondernemingsraad van DOCK bestaat uit de volgende medewerkers:

 • Floris Mesman
 • Rhianne Vissee-Lops 
 • Elke Oost 
 • Hans van Stuivenberg
 • Mirjam Menebhi Benhraba
 • Anjana Koendan-Pandaij
 • Adil Chebli 
 • Kaj Burema
 • Ramon Weerheim
 • Jeroen Ouwerkerk
 • Miranda Hewitt
 • Willeke van Weringh

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor alle medewerkers wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de CAO Sociaal Werk.

ANBI status

DOCK heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting.

ANBI en vrijwilligerswerk

De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij DOCK als vrijwilliger aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI status. DOCK heeft daarom de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst en gekregen. De status geldt voor heel DOCK, met uitzondering van stichting DOCK Service.

Instellingen en organisaties komen in aanmerking voor de ANBI-status als:

 • zij zich inzetten voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • zij geen winstoogmerk hebben met hun nuttige activiteiten
 • zij voldoen aan integriteitseisen.
 • bestuurders of beleidsbepalers niet beschikken over het vermogen van de instelling.
 • zij niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling/organisatie. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • de beloning voor bestuurders (Raad van Toezicht in het geval van DOCK) beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • zij een actueel beleidsplan hebben.
 • zij een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben.
 • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • zij voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 • zij bepaalde gegevens publiceren op een website.

 

Stichting DOCK wordt gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies.

ANBI Document & gegevens Kamer van Koophandel

Standaardformulier ANBI Stichting DOCK

Bedrijfsnaam: Stichting DOCK 

KVK-nummer: 53997573

RSIN-nummer: 851108842

 

Jaarverslag Raad van Toezicht 2023