Wijktafels als levende sociale kaart in Amsterdam-Centrum

Wijktafels als levende sociale kaart in Amsterdam-Centrum

'Mijn taak is het bevorderen van verbinding,' vertelt Floor, een collega bij DOCK en buurtwerker, tevens medeorganisator van de 'Wijktafels' in Amsterdam-Centrum. Elke wijktafel staat in het teken van een actueel thema, dat voortkomt uit de netwerken in het Centrum van Amsterdam en wordt georganiseerd voor collega's van zowel de informele als formele zorg.

Verschillende thema’s

Er worden verschillende thema's behandeld, zoals verslaving in diverse vormen, dementie, mantelzorg, rouw en verlies, en positieve gezondheid, jongeren en social media, LHBTIQ+ en Inclusie. Dit zijn actuele onderwerpen waarbij het van belang is dat (zorg)professionals bekend zijn met het netwerk in het werkgebied. Tijdens de wijktafels leren professionals van elkaar om breder te kijken en verbindingen te leggen over verschillende domeinen. Zo kan bijvoorbeeld worden ontdekt dat een cliënt ook baat kan hebben bij formele zorg. Bij elk thema worden passende organisaties gezocht die tijdens een bijeenkomst meer informatie geven over het thema en hun expertise delen. Zij krijgen het podium, soms in plenaire sessies en soms aan gesprekstafels. De bijeenkomsten zijn altijd interactief,' vertelt Floor.

 

Breng welzijn en maatschappelijk werk bij elkaar

Waar mogelijk worden bewoners betrokken, bijvoorbeeld bij de wijktafel ‘Ouder worden in Amsterdam’. In dat geval vraag ik bijvoorbeeld aan collega’s en partners om bewoners te betrekken. Je kunt niet over inwoners praten als zij zelf niet zijn betrokken. Maar in eerste instantie zijn de wijktafels bedoeld voor (zorg)professionals en vrijwilligers. Mijn rol als DOCK-er is echt de verbinder, maar ook projectmedewerker. Samen met de netwerkcoördinator Sandra van den Brink en sociale basis medewerker Ferdgie Imambaks vormen we een kernteam dat gezamenlijk nadenkt over toekomstige thema’s en organiseren wij de wijktafels. We betrekken ook de professionals zelf door bijvoorbeeld polls te gebruiken om te achterhalen waar de behoeften qua thema’s liggen.

 

Wijktafel 'Ouder worden in Amsterdam'

Wijktafel 'Ouder worden in Amsterdam'

 

‘Het is voor iedere (zorg)professional belangrijk om het netwerk goed te kennen. De wijktafels dragen bij aan het overzicht krijgen hiervan. In april volgt er bijvoorbeeld een editie voor dementie en mantelzorg, hierbij betrekken we bijvoorbeeld Markant en een bewoner die erg actief is in de formele zorg rondom dementie betrekt weer ervaringsdeskundige die als spreken wil fungeren, vice versa, zo maken we samen een mooi rond programma. We zien dat er steeds meer (zorg)professionals op de wijktafels afkomen. Het is goed om te zien dat de combinatie tussen welzijn en maatschappelijk werk haar vruchten afwerpt.’

 

Wil je op de hoogte blijven van alle komende wijktafels?

Bekijk hier de agenda met alle komende edities.