Feestdagen actie Parkwijk-Zuid

Feestdagen actie Parkwijk-Zuid

"Eropuit in Parkwijk-Zuid"

Met de buurtagenda Parkwijk-Zuid kiezen we samen met bewoners waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. Bewoners vinden het belangrijk om mensen in de buurt te kennen. Door gezamenlijke activiteiten leren mensen elkaar kennen, dit creëert sterke sociale banden tussen buurtbewoners in de wijk.  Een van de acties die hieruit voort is gekomen, is de Feestdagenactie “Eropuit in Parkwijk-Zuid”.

 

Het doel van deze actie is elkaar te (leren) kennen, helpen en de sociale cohesie te bevorderen middels een stukje laagdrempelige informatievoorziening.

1200 huishoudens in Parkwijk-Zuid hebben voor de Feestdagen een brievenbus doosje ontvangen met daarin een Parkwijk-Zuid puzzel, uitleg over de Buurtagenda en Qr-code voor de Whatsapp groep “Eropuit in Parkwijk-Zuid”. Bewoners van Parkwijk-Zuid kunnen middels deze groep op de hoogte gehouden worden van activiteiten en initiatieven in de wijk. De informatievoorziening in de app hierover loopt via professionals en actieve buurtbewoners.

 

Door kinderen uit Parkwijk-Zuid van basisschool de Klimroos, Partou Kinderopvang en de Peuter opvang van Kind en Co zijn er wenskaarten gemaakt voor bewoners, deze zijn bijgevoegd in het brievenbus doosje.

Vrijwilligers en actieve bewoners hebben geholpen met het inpakken van de dozen.

 

Daarnaast hebben bewoners uit Parkwijk Zuid de brievenbus doosjes verspreid in hun eigen straat/hofje.

Op initiatief van bewoners is er ook een fysiek informatiebord geplaatst nabij het Winkelcentrum, die tevens onderhouden wordt door de bewoners.