Terug

Over MySchoolCoach

MySchoolCoach is een project dat zich richt op leerlingen tussen de 12 en 24 jaar van het voortgezet onderwijs en MBO die problemen ervaren op verschillende gebieden. Het project opereert onder andere vanuit Amsterdam-Noord.

Voor leerlingen

MySchoolCoach staat klaar om je te helpen met school. Loop je bijvoorbeeld vast met je planning? Merk je dat concentreren lastig is in de klas? Vind je het moeilijk je aandacht op school te richten als klasgenoten of vrienden daar helemaal niet mee bezig zijn? Wij kunnen al in één gesprek met jou kijken wat jou kan helpen. Je krijgt van ons een coach die wekelijks met jou gaat kijken wat er nodig is om al jouw doelen te behalen.

 

Je kan je aanmelden voor MySchoolCoach via myschoolcoach@dock.nl

Voor ouders

MySchoolCoach is een project om jongeren van de middelbare school te helpen om vroegtijdig schooluitval te voorkomen. Bent u op zoek naar een coach voor uw kind om school makkelijker te maken? Ziet u graag dat de motivatie weer terugkeert? Het plannen van huiswerk en toetsen door een coach wordt ondersteund? Dan is MySchoolCoach een passend project voor uw kind. Uw kind krijgt een coach toegewezen die 1 keer in de week met uw kind afspreekt. De coach wordt toegewezen aan uw kind op basis van een intakegesprek die wij voeren met de leerling. Wij gaan na het intakegesprek op zoek naar de beste match voor uw kind. Uw kind gaat samen met de coach aan de slag om alle doelen te behalen en ervoor zorgen dat de middelbare school een stuk leuker wordt! Interesse? Meld uw kind dan aan via de mentor of zorgcoördinator. Heeft u nog vragen? Mail dan naar: myschoolcoach@dock.nl 

Hoe gaan wij te werk?

Peer to peer coaching

MySchoolCoach werkt met de peer-to-peer aanpak, Peer Assisted Learning (PAL). Door het kleine leeftijdsverschil met de leerlingen fungeren de peercoaches als rolmodel en vertrouwenspersoon. Een aantal van de peercoaches zijn ervaringsdeskundige vanuit hun verleden. Voor veel leerlingen is dat een belangrijke factor om iemand te kunnen vertrouwen. 

 

Oplossingsgericht coachen

DOCK leidt de peercoaches op in de oplossingsgerichte methodiek. Binnen het oplossingsgericht coachen wordt wel over problemen gesproken, maar zoeken de coaches niet intensief naar de oorzaken hiervan. In plaats daarvan helpen zij de leerling, door middel van vragen te stellen, de gewenste situatie helder te krijgen. 

Door vervolgens te zoeken naar wat in het verleden al effectief heeft gewerkt, doen leerlingen concrete ideeën op om stapjes vooruit te zetten. We kijken dus naar wat goed gaat. Er wordt gezocht naar hulpbronnen bij de leerling zelf en binnen het eigen netwerk. Het doel is dat de leerling zoveel mogelijk in staat is zijn eigen problemen op te lossen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid vergroot. 

 

De peercoach geeft de leerling vertrouwen en coacht de leerling om zelf de regie in handen te nemen. Samen achterhalen zij de talenten en kwaliteiten. Daarnaast worden de veranderwensen besproken van de leerling waar vervolgens concrete doelen aan worden gehangen. De methodiek heeft een positieve insteek waarbij de leerling zelf bepaalt wat het beoogde resultaat en einddoel is. 

 

Verbinden van school, vrije tijd en thuis

De peercoach gaat niet alleen in op de situatie op school, maar betrekt ook andere leefgebieden, zoals vrije tijd en de thuissituatie. Deze hebben vaak invloed op school. Als je deze factoren niet meeneemt in de hele aanpak, loopt de leerling het risico om alsnog terug te vallen in het oude gedrag.

 

Voor stagiaires

MySchoolCoach is een project dat zich richt op leerlingen tussen de 12 en 24 jaar van het voortgezet onderwijs en MBO die problemen ervaren op verschillende gebieden. Het project opereert onder andere vanuit Amsterdam-Noord. De problemen die de leerlingen ervaren, kunnen bestaan uit:

 • Moeite met plannen
 • Ondermaatse schoolprestaties
 • Verzuim
 • Motivatieproblemen
 • Faalangst
 • Onzekere of sombere gedachtes
 • Langdurig zorgen voor/zorgen maken om een ziek/verslaafd/beperkt/mentaal aangedaan familielid

Aan de hand van oplossingsgericht coachen proberen peercoaches samen met de leerlingen de bestaande krachten en kwaliteiten van de leerling te onderstrepen. Zo blijft de regie van het traject in handen van de leerling en wordt er gezocht naar lange termijn oplossingen en doelstellingen.

 

Wat zijn de taken?

 • Coachen van risicojongeren of voortijdig schoolverlaters
 • Inzetten van verschillende coaching technieken en methodes
 • Contact met ouders, mentoren en eventueel hulpverleners
 • Deelnemen aan de training ‘Oplossingsgericht coachen’
 • Registeren en rapporteren door middel van een weekformulier
 • Deelnemen aan intervisiebijeenkomst en meedenken over oplossingen voor structurele verandering

Wat bieden wij?

 • Training ‘Oplossingsgericht coachen’
 • Intensieve begeleiding door middel van intervisie, één op één gesprekken en schriftelijke feedback op je feedbackformulier
 • Een certificaat ‘Oplossingsgericht coachen’

Wie zoeken wij?

 • Enthousiaste studenten
 • Peercoaches
 • Betrokkenheid bij de doelgroep jongeren
 • Inlevingsvermogen
 • Een gedisciplineerde houding
 • Zelfstandigheid
 • Ondernemend karakter
 • Flexibiliteit
 • Leergierigheid
 • Een openhouding

Interesse?

Heb je interesse in een stageplek bij MySchoolcoach? Leuk! Stuur in dat geval je CV en motivatiebrief op via myschoolcoach@dock.nl (Amsterdam-Noord). Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

 

Contact:

myschoolcoach@dock.nl