Terug

Samen voor Jongeren Amsterdam

Samen voor Jongeren Amsterdam

DOCK, Combiwel, Venzo&Swazoom Welzijn, The Mall de Baarsjes, Dynamo en perMens vormen gezamenlijk de alliantie Samen voor Jongeren Amsterdam. De afgelopen twee jaar richten zij zich op de thema’s jongerenwerk in school, digitaal jongerenwerk/de online leefwereld van jongeren, het versterken van meidenwerk, werkgelegenheid en jeugd & veiligheid. Om te laten zien wat we hebben gedaan, nu doen en wat eraan zit te komen, hebben we een samenvattend document gemaakt. 

 

Klik hier voor het  document

 

Samen met de gemeente is een gezamenlijke agenda opgesteld die, met andere voor de jeugd relevante thema’s, een plaats heeft gekregen in de beleidsbrief Positief Perspectief, weerbaar opgroeien van de gemeente Amsterdam. Als Samen voor Jongeren Amsterdam willen we, allereerst, sterk en toegankelijk jongerenwerk en straathoekwerk bieden. Daarnaast willen we robuust en duurzaam aanwezig zijn in de wijk, leren we van en met elkaar, verbinden we door samen te werken over de grenzen van onder andere stadsdelen en spelen we samen in op de stedelijke opgaven.

 

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en ontwikkelingen!