Terug

Wonen

Wonen met (psycho-)sociale problematiek

 

DOCK zet zich samen met partners in voor de ondersteuning van bewoners met (psycho-)sociale problemen die uitdagingen ervaren in het realiseren van een passende leef- en woonsituatie. Deze ondersteuning bieden wij in de vorm van diverse dienstverlening en het organiseren van verschillende activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de verhuiscoach.