Wijkkinderraad gestart in Leidsche Rijn

Wijkkinderraad gestart in Leidsche Rijn

Laten we Leidsche Rijn nog een stukje mooier maken!

De wijkkinderraad Leidsche Rijn is gestart! Vijftien kinderen uit groep 7 van acht verschillende basisscholen in Leidsche Rijn gaan de komende maanden meedenken over hoe hun wijk nog mooier en beter kan worden voor iedereen en vooral wat kinderen daar zelf aan kunnen doen. De eerste bijeenkomst was een groot succes. Na de kennismaking, zijn er mooie gesprekken gevoerd en al fantastische ideeën geopperd om Leidsche Rijn nog een stukje mooier te maken. De kinderraadsleden komen dit schooljaar zes keer bijeen in buurtcentrum Hoge Weide en denken na over dingen die voor kinderen belangrijk zijn in de wijk.

Over de Wijkkinderraad

In Leidsche Rijn gaan kinderen van acht verschillende basisscholen zich gezamenlijk inzetten voor de wijk en werken tegelijker tijd aan burgerschapsvaardigheden. De kinderraad vertegenwoordigt de stem van leeftijdsgenoten in de school, wijk, straat of stad. Kinderen ervaren hoe het is om samen beslissingen te nemen, ze krijgen een stem en voeren actie. Ze leren hun eigen mening goed verwoorden en onderbouwen en houden rekening met meningen en ideeën van anderen. Zo proberen ze er met de andere kinderraadsleden samen uit te komen. Vervolgens zet de Kinderraad samen met andere buurtkinderen concrete acties op in de wijk, straat, stad of school. Op die manier draagt de Kinderraad bij aan het creëren van een omgeving waarbinnen kinderen prettig, veilig en met plezier kunnen leven en opgroeien. De Kinderraad werkt vanuit het principe Vreedzaam en draagt daarmee bij aan het creëren van een vreedzamere wijk, stad en school.

Wijkkinderraad-LeidscheRijn