VanHier Haarlem is per 1 april Buurts

VanHier Haarlem is per 1 april Buurts

Buurts is de Haarlemse welzijnscoöperatie die uit 6 oprichtende organisaties en ruim 60 onderaannemers bestaat en vanaf 1 januari 2023 samen met partners en vrijwilligers in de stad de opdracht Gewoon in de Wijk voor de gemeente Haarlem organiseert en uitvoert. In deze coöperatie zijn de Sociale Basis, de Wijkteams en de Aanvullende Ondersteuning opgenomen. Haarlemmers hoeven niet meer te zoeken naar de juiste hulpverlener of instantie, Buurts heeft alles in huis. Eén voordeur met één deurbel en van daaruit gaan we samen verder. Buurts is er voor alle inwoners van Haarlem die hulp kunnen gebruiken of hun kracht in willen zetten voor hun eigen buurt.


Een sterk Haarlem
Soms loopt het leven anders dan je van tevoren had bedacht. Denk aan onderwerpen zoals schulden, mentale kwetsbaarheid, leven met dementie of iets heel anders. Een luisterend oor, een arm om je heen, iemand die de problemen wél overziet; Buurts biedt rust, inzichten en oplossingen. Godfried Lambriex is bestuurslid van Buurts en licht toe: “Bij Buurts geloven we in de eigen authentieke kracht en het bundelen van krachten: de krachten van onze medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en partners maar ook de kracht van de hulpvrager. Wanneer we hulp bieden, gaan we uit van onze kracht als coöperatie en opzoek naar die van de hulpvrager. Deze voeden we met onze hulpverlening, aanbod en activiteiten waarbij we er naar streven om samen een gelijkwaardig en sterk Haarlem te maken en te behouden waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de mogelijkheden en kwetsbaarheden van de hulpvrager.”

Nieuwe naam
VanHier Haarlem krijgt vanaf 1 april 2023 de nieuwe naam Buurts. Godfried Lambriex: “Tijdens het aanbestedingsproces hebben we gekozen voor de naam VanHier Haarlem. We hebben toen ook een eerste toets uitgevoerd of we de naam konden gebruiken, met als conclusie dat het kon. Toch heeft een onderneming uit een andere bedrijfstak bezwaar gemaakt. Hoewel wij het nog steeds verdedigbaar vinden dat we deze naam gebruiken, hebben we gekozen voor een naamswijziging. We willen graag onze blik op de toekomst richten en onze tijd besteden aan het opzetten van een krachtige organisatie met volle aandacht voor de Haarlemmers, partners en onze medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Het gaat ons ten slotte om de inhoud en het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van onze opdracht.”

Contact
Buurts is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 023 212 52 00 of nu nog te vinden op vanhierhaarlem.nl en vanaf 1 april op buurts.nl.