Stedelijke Kinderraadsvergadering

Stedelijke Kinderraadsvergadering

Een keer per jaar komt een afvaardiging van de verschillende Vreedzame kinderraden uit Utrecht bij elkaar in het stadhuis. Daar praten ze met de burgemeester/wethouders en raadsleden over onderwerpen die zij belangrijk vinden. De kinderen van de kinderraad komen uit groep 7 en 8. De organisatie is in handen van welzijnsorganisatie Dock,  in samenwerking met de griffie van de gemeenteraad en vele andere partners zoals de brede school. 

 

24 mei was het zover om dit gesprek te voeren, onder voorzitterschap Wethouder Dennis de Vries. Op de foto zien jullie de Utrechtse kinderraadsleden wachten, een beetje zenuwachtig, voor de vergadering in de raadzaal. Wat hebben ze het goed gedaan!

 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

- Veilig buitenspelen in een groene en schone wijk
- Samen spelen (kan iedereen meedoen)
Hieronder het  (digitale) magazine van de Utrechtse Wijkkinderraden. In dit magazine stellen kinderraadsleden uit de Utrechtse wijken zich voor.  Ze vertellen waar zij het afgelopen schooljaar mee bezig zijn geweest, wat zij belangrijk vinden in hun wijk én welke acties zij hebben ondernomen.