Nu aanmelden voor de Voiz Academie Utrecht start mei/juni 2024

Nu aanmelden voor de Voiz Academie Utrecht start mei/juni 2024

Enthousiaste groep studenten – Voiz Academie MBO2 weer van start gegaan in januari 2024

 

De nieuwe groep MBO2-studenten van de Voiz Academie is van start. De 19 deelnemers zijn een beetje zenuwachtig, maar ook enthousiast en gemotiveerd. In dit opleidingstraject leren zij over communiceren, samenwerken en gastvrijheid. We zijn eind januari gestart met weer een opleidingsgroep mbo-2 medewerker facilitaire dienstverlening. Dit jaar nemen via DOCK weer twee deelnemer deel, zij lopen stage bij WIJ 3.0. en buurtcentrum de Uithoek. In de groep die vorig jaar is gestart, lopen deelnemers stage bij buurtcentrum Sterrenzicht en bij buurtcentrum de Speler. Er zijn ook al deelnemers die de opleiding succesvol hebben afgerond. Na twee intensieve jaren van leren en werken, hebben twee DOCKers in juli 2023 hun diploma gekregen. Zij werken bij buurtcentrum Hart van Noord en buurtcentrum de Musketon / buurtcentrum Hart van Hoograven.

 

Wat is de Voiz Academie?

De Voiz Academie biedt een voortraject aan om leer- en werkfit te worden en een MBO-2 opleiding tot Facilitair Dienstverlener. De opleiding biedt een veilige leer-werk-omgeving, waarbij de deelnemers individuele begeleiding krijgen.

De Voiz Academie is een tussenstap op weg naar werk en opleiding. In een rustig tempo wen je aan leren en werken. Zo vind je straks makkelijker betaald werk en wordt de stap naar een opleiding minder groot. De MBO2 Facilitaire dienstverlening zorgt voor goede baankansen. Omdat het een breed vakgebied is, kunnen mensen met dit diploma op veel plekken terecht. De één wordt conciërge, een ander wordt hotelmedewerker. Om maar wat te noemen. Want de mogelijkheden zijn heel divers.

 

Ieder z’n verhaal

Wie doen de Voiz Academie? Van deze groep hebben sommige deelnemers hun middelbare school niet afgemaakt. Anderen hebben dat wel, maar hebben geen vervolgopleiding gedaan. En weer anderen willen nu, na een periode met veel tegenslag, het werken en leren weer opnieuw oppakken.

 

Gelijkgestemden

Bij de Voiz Academie zitten mensen in een groep met gelijkgestemden. Iedereen is al wat ouder en heeft eigen levenservaring. Juist omdat iedereen wel wat heeft meegemaakt, is er meer steun en begrip voor elkaar. Ook zorgt de Voiz voor extra begeleiding wanneer dat nodig is.

 

In samenwerking met:

De Voiz Academie kan alleen bestaan dankzij de samenwerking met onze partners. Samen bieden we scholing, leerwerkplekken en dragen kandidaten aan: DOCK, WIJ3.0, Emmaus, Umah-Hai, Lister, Buurtteam, Leger des Heils en ROC Midden Nederland.

 

Miranda heeft succesvol de opleiding afgerond:

“Ze wist het niet gelijk zeker, of ze de opleiding wilde doen. Toch begon Miranda (41) aan de Voiz Academie. Nu ze klaar is met de opleiding, is ze blij dat ze het gedaan heeft. “Dit is eindelijk een keuze voor míj.” Wat leerde Miranda tot nu toe? En waarom is deze opleiding bijzonder? “In 2018 zat ik afgekeurd thuis, en daar werd ik niet blij van. Ik kan namelijk niet stilzitten. Daarom ben ik toen vrijwilligerswerk gaan doen bij DOCK. Ik werkte hier toen als gastvrouw achter de bar. Dat was fijn, want het paste goed bij mijn fysieke mogelijkheden. Al heel snel kreeg ik meer verantwoordelijkheid, ik deed heel veel en vond dat heel erg leuk. Toen zei een collega: ‘is die opleiding niet wat voor jou?’”

 

Foto en tekst info @Tussenvoorziening Utrecht

Aanmelden voor het voortraject van mei 2024

Deelnemers starten met een voortraject waarin ze basisvaardigheden leren. Bijvoorbeeld het schrijven van korte brieven, omgaan met de computer en samenwerken. Daarna kunnen ze doorstromen naar een leerwerktraject op mbo-niveau 2 tot Facilitair Dienstverlener of beveiliger. Ook kunnen ze leren om hun ervaringen uit het verleden in te zetten om anderen te helpen. De inhoud en het einddoel van de opleiding is altijd maatwerk.

 

Vrijwilligers van DOCK die zich verder willen ontwikkelen kunnen zich nu aanmelden voor het voortraject. De digitale folder van de Voiz met meer informatie over het voortraject en de mbo-2 opleiding is hieronder te downloaden. Folder Voiz Academie

 

Wil je meer informatie over de opleiding, wil je voor jouw aanmelding overleggen of heb je vragen om een deelnemer te plaatsen in je buurtcentrum? Bel dan met Marleen van de Voiz Academie/ Tussenvoorziening: 06 – 83 21 72 96 of mail dan met Kees Reijn, kreijn@dock.nl.