Neurodiversiteits-werk-lunch-sessies: de uitwisseling is de kracht

Neurodiversiteits-werk-lunch-sessies: de uitwisseling is de kracht

Weer je pinpas kwijt waardoor je geen boodschappen kunt doen? Of het lukt je maar niet om van de bank af te komen om te werken of te studeren. Dit zijn problemen waar mensen met een neurodivergent brein tegenaan kunnen lopen. Heel frustrerend, de capaciteit is er, maar toch lukt niet.


“Hoe kunnen we deze bewoners beter bedienen?” vroegen Elizabeth Manders (GGZ coach bij Arkin) Gerbina van den Hurk (buurtwerker bij DOCK) en Daphne Hurkmans (werkzaam bij Buurtteam Amsterdam Centrum) zich af. Ze ontmoeten elkaar regelmatig bij buurthuizen in Amsterdam Centrum en signaleerden dat mensen met neurodiversiteit vaak vastlopen mede omdat wachttijden voor professionele hulp lang zijn. Ze bundelden hun krachten en startten een maand geleden de neurodiversiteits-werk-lunch-sessies in Buurthuis de Piramide.

 

Als je samenwerkt, kan je iets niet uitstellen

“Thuis kunnen ze niet altijd de rust vinden om door te pakken en komt er niet altijd iets van de grond, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze vastlopen, vertelt Elizabeth. Daarom zijn we de ‘werklunch’ gestart in een van de ruimtes van DOCK. Een plek waar ze kunnen werken aan hun eigen werk, studie of bijvoorbeeld hun administratie. Body Doubling - samen met iemand naast je die ook aan het werk is- blijkt in de praktijk goed te werken, omdat het makkelijker is in gezelschap te werken en je hierdoor gemotiveerd wordt om dingen af te maken. “Als je samenwerkt, kan je niet uitstellen, legt Elizabeth uit. Het uitstelgedrag wordt hierdoor bij deze groep een stuk verminderd. Tijdens de lunch kunnen ze ook met mij in gesprek gaan. Als je jezelf namelijk beter begrijpt, word je ook milder voor jezelf. Ze komen met een falend gevoel dat iets niet lukt om doen naar binnen en ze gaan krachtiger weer naar buiten. Mooi als je dit kan meegeven!”

 

Een plek waar iedereen welkom is

Gerbina werkt bij buurtcentrum de Boomsspijker van DOCK. “Daar zagen we volwassenen die veel in hun mars hebben, toch op of andere manier vastlopen” vertelt ze. “Voor langdurige ambulante ondersteuning komen ze niet een aanmerking, want ze kunnen het wel, maar doen het niet. Daarnaast zijn de wachttijden voor diagnose en andere professionele ondersteuning vaak lang. Daardoor kan bv administratie oplopen en burn-out en depressie voorkomen en uitval in de maatschappij. De neurodiversiteits-werk-lunch is een plek waar iedereen welkom is. We starten met een gezonde lunch en daarna gaat iedereen zelfstandig aan de slag. We zien dat er behoefte is, want na vier bijeenkomsten komen er al diverse bewoners. Uiteenlopend van een consultant, vrijwilliger die zijn eigen administratie moet doen tot iemand die studeert. Het is een pilot van 10 bijeenkomsten. Maar we hopen dat de werklunch in de toekomst overgenomen wordt door de deelnemer zelf en dat DOCK de ruimte hiervoor faciliteert. Mocht het nodig zijn dan kunnen medewerkers van Buurtteam of een GGZ coach af en toe aansluiten. Het is fijn dat er binnen DOCK de scharrelruimte is om dit te initiëren en te doen.

 

Ik ben ik. En dat is oké.

“Ik had heel veel mensen met autisme en ADHD in mijn caseload. Hier moeten we iets mee, vond ook Daphne van het buurtteam. Vanuit de buurt stimuleren we de mensen om hier naar toe te gaan. Door samen te komen, kunnen ze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Bijvoorbeeld hoe je je werkplanning kan maken of kan studeren. Het is fijn om te weten dat je niet de enige bent die moeite heeft of iets te doen. Er is veel herkenning over en weer en je mag gewoon zeggen als iets je niet lukt. Ik ben ik. En dat is oké. Dat vind ik heel belangrijk.”

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de neurodiversiteitslunch en graag een keertje langsgaan? Elke vrijdag van 12 uur tot 14 uur zijn we bij de Piramide, Haarlemmer Houttuinen 8 in Amsterdam. Neem contact op met Gerbina van den Hurk, gvdhurk@dock.nl, 06-59924699

 

Wat is neurodiversiteit en neurodivergentie

Neurodiversiteit is een term die we gebruiken om de mix van neurodivergente en neurotypische mensen aan te duiden. Mensen met het meest voorkomende neurotype noemen we neurotypisch. Verwerkt iemands brein prikkels op een andere manier dan dit dominante neurotype? Dan noemen we dat neurodivergent.
Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), ADHD, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, Tourette-syndroom en diverse psychische aandoeningen vallen onder deze term. Laten we hierbij voorop stellen dat neurodivergentie zeker geen beperking of afwijking is. Bij neurodivergente personen werkt het brein simpelweg anders dan je misschien bij neurotypische mensen gewend bent.
Bron: https://gezondeboel.nl/