Mei nieuws van het Welkomhuis in Utrecht!

Mei nieuws van het Welkomhuis in Utrecht!

Na een ietwat rustige start van de maand april door de Ramadan, was het de tweede helft

van de maand weer drukker in het Welkomhuis. Verschillende nieuwe activiteiten zijn

opgestart en festiviteiten zijn met elkaar gevierd. De Ramadan werd afgesloten met een

Suikerfeestlunch en ook de Koningsspelen werden niet vergeten.

 

Eierlopen tijdens de Koningsspelen, georganiseerd door het KIJK-punt van Sagènn

 

Het Welkomhuis werd deze maand niet alleen door inburgeraars bezocht, ook een delegatie

van Groen Links uit de Tweede Kamer en de gemeentesecretaris van Utrecht hebben een

bezoek gebracht aan het Welkomhuis en met eigen ogen kunnen zien wat voor moois hier

allemaal gebeurd.

 

Het activiteitenrooster met het nieuwe aanbod is voor 

inburgeraars en voor de partners.  In vijf talen en met behulp van pictogrammen worden zij op de hoogte

gebracht van de activiteiten binnen het Welkomhuis. Handig om uit te printen, te bespreken

en mee te geven aan inburgeraars!

   Activiteitenrooster Welkomhuis

 

Wil je meer informatie over het Welkomhuis! of heb je een idee over een activiteit, voorlichting of training die

goed zou passen binnen het Welkomhuis.  Mail naar: welkomhuis@dock.nl

 

Meer lezen over het Welkomhuis, download hier de  nieuwsbrief van april -mei.

 Nieuwsbrief Welkomhuis april -mei