Meer dan schepjes en zand, een blik op speeltuin en kinderwerk in Amsterdam Nieuw-West

Meer dan schepjes en zand, een blik op speeltuin en kinderwerk in Amsterdam Nieuw-West

Jusra, Speeltuinleider DOCK Amsterdam Nieuw-West: 'In Nieuw-West zijn we in Geuzenveld met een pilot begonnen. Ik had maar 16 uur om het kinder- en speeltuinwerk goed op te zetten. Ik wist hoe belangrijk openbare speeltuinplekken zijn in de buurt. Ze dragen bij aan laagdrempelig contact met ouders en tussen kinderen onderling, variërend in alle leeftijden. In het stadsdeel Nieuw-West wordt veel buiten gespeeld, en moeders zijn vaak buiten. In het begin heb ik moeders uit de buurt bevraagd over waar de behoeften liggen. Op basis daarvan zijn we laagdrempelige activiteiten gaan organiseren.'
 
Jusra: ‘(Jonge) moeders uit de buurt hebben te maken met verschillende problemen, vaak in de thuissituatie. Soms zijn ze alleenstaand, of de vader verwacht dat de moeder de meeste taken op zich neemt. Ook zien we vaak moeders bij onze speelplekken die de Nederlandse taal minder machtig zijn. Maar zij willen allemaal wel een bijdrage leveren aan de maatschappij, emanciperen: iets doen voor een ander.  Er is inmiddels een groepsapp met meer dan 150 moeders waarin onderling met elkaar wordt gecommuniceerd. Wekelijks verschijnen er nieuwe moeders met kinderen op onze speelplekken. We zijn een grote familie aan het worden.’  

 

Een speeltuin midden in de wijk is zoveel meer  
‘De term speeltuinwerk dekt eigenlijk niet de volledige lading. We doen zoveel meer. Het is écht sociaal werk, kinderopbouwwerk. We staan écht in contact met de buurt. De speeltuinen die wij beheren in Nieuw-West zijn ontmoetingsplekken. Het is belangrijk dat er veilige plekken zijn waar kinderen kunnen opgroeien en veilig kunnen spelen. Hier in Nieuw-West heb je kleinere huizen, vaak met grotere gezinnen. Gezinnen zijn daarom genoodzaakt meer op straat te spelen, zelfs bij slechte weersomstandigheden. Of gezinnen die niet op vakantie gaan. Het is daarom bij ons altijd vol.’ 
 

‘Eerlijk is eerlijk, we voeren ons werk goed uit in Nieuw-West. Zo is de pilot nu uitgebreid naar Slotermeer en gaan we ook aan de slag in Slotervaart. Met allemaal dezelfde thema’s: werken aan mentale gezondheid, ontwikkelen van kunst en cultuur, eenzaamheidsbestrijding, talentontwikkeling en armoedebestrijding. We werken intensief samen met partners uit de wijk. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Wijsneus, Resto van Harte, Eigenwijks en Sport op Maat. Wijsneus verzorgt veel activiteiten met docenten, die wij bijvoorbeeld soms vanuit het speeltuinwerk weer aandragen. Het is een fijne wisselwerking. 

 

‘Kinderwerk en speeltuinwerk zijn eigenlijk de voorgangers van het jongerenwerk. Wij zien veel kinderen tussen de 2,5 en 10 jaar. Daarna gaan zij makkelijk over naar het jongerenwerk en blijven zij vaak goed in beeld. Wanneer wij ons zorgen maken om een kindje, kunnen wij altijd een doorverwijzing maken. Naar bijvoorbeeld het OKT, of een andere organisatie die bijvoorbeeld helpt op het gebied van taal, gedragsproblemen, mondzorg of leerachterstand. DOCK professionals zijn getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen soms op laagdrempelige manier het gesprek aan gaan met een moeder wanneer zij zich zorgen maken. We werken hierbij standaard met de meldcode huiselijk geweld. Gelukkig heb ik deze meldcode in de praktijk nog nooit hoeven te gebruiken.’ 

 
Ogen en oren van de wijk: de vrijwilligers 

‘Vrijwilligers zijn echt onmisbaar. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en kennen de buurten als geen ander. Ze weten precies wat er speelt bij kinderen, jongeren en ouders. Wanneer we nieuwe activiteiten bedenken voor de buurt, betrekken we altijd onze vrijwilligers. Ze weten als geen ander wat er nodig is. We zijn ze daarvoor heel erg dankbaar.’ 
 
Hier vind je ons in Nieuw-West  

  • Slotervaart – De Stadskas, Tante Toorop, Lab 6, ontmoetingsplek/jongerencentrum 'De Tickel'
  • Geuzenveld: Speeltuin Confucius en ontmoetingsplek 'De Spot'
  • Slotermeer: Van Gilse Speeltuin en ontmoetingsplek/jongerencentrum  'Honingraat'

Wil je weten wanneer er wat wordt georganiseerd wordt in de speeltuinen? 

Klik hier voor de activiteitenoverzichten.