Jeannette Vader nieuw bestuurslid Buurts

Jeannette Vader nieuw bestuurslid Buurts

Met trots kondigen we aan dat Jeannette Vader door de ledenvergadering van Buurts (voorheen VanHier Haarlem) benoemd is tot nieuw bestuurslid. Met haar rijke achtergrond en ervaring biedt ze extra versterking en expertise aan onze organisatie. Jeannette vormt samen met Godfried Lambriex de Raad van Bestuur van Buurts. Ze begint op 1 april.

 

Enthousiasme en focus

Uit de eerste kennismaking met Jeannette bleek al meteen haar enthousiasme voor de functie van bestuurslid en haar passie voor het werk binnen het sociaal domein. Ook had ze direct een sterke visie over haar focus voor de komende periode in de vorm van 2 hoofdlijnen. Jeannette vertelt: “De eerste lijn is om met alle partners in Haarlem, en soms ook de regio, te zorgen voor samenhang in de aanpak. Om hen te verbinden aan Buurts waardoor we alles wat we hebben afgesproken waar kunnen maken. Want we hebben elkaar daarbij hard nodig. De tweede is de aansturing van onze eigen organisatie. Daarbij pas ik de term lerende organisatie toe op het werk binnen de organisatie, maar ook in de wijken. Hierbij ga ik uit van het principe: elke hulpvraag is een kans. Een kans om te leren, een kans om het anders te doen, een kans om dat wat we in 2030 willen bereiken nu al vorm te geven bij iedere individuele vraag om ondersteuning.”

 

Vakkundigheid en drijfveer
Jeannette heeft ruim 25 jaar ervaring met het werken en leidinggeven aan professionals binnen het sociaal domein. Dit heeft ze vanuit verschillende functies gedaan voor uiteenlopende bedrijven, zoals het oprichten en leiden van wijkteamorganisaties en een organisatie voor jeugdhulp in Amersfoort. Wat haar daarin drijft, sluit nauw aan bij Buurts. Jeannette: “Ik wil graag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Want ieder mens is van waarde. Mijn talent is het zo te organiseren dat we dat goed, samen en betaalbaar kunnen bieden.” Over Buurts voegt ze toe: “Ik kijk er naar uit om ook Buurts uit te bouwen tot een krachtige en innovatieve organisatie waarvan de Haarlemmers in 2030 zeggen: wat fijn dat Buurts er is.”

 

Buurts
VanHier Haarlem wordt per 1 april 2023 Buurts. Buurts is per 1 januari 2023 van start gegaan. In de coöperatie komen organisaties die al jaren in Haarlem werken -de 6 oprichtende organisaties en ruim 60 onderaannemers- samen om de opdracht Gewoon in de Wijk voor de gemeente Haarlem te organiseren en uit te voeren. Buurts is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 023 212 52 00 of nu nog te vinden op www.vanhierhaarlem.nl en vanaf 1 april op www.buurts.nl.