Een schonere en leukere wijk voor iedereen en waar je je thuis en veilig voelt.

Een schonere en leukere wijk voor iedereen en waar je je thuis en veilig voelt.

“Een schonere en leukere wijk voor iedereen en waar je je thuis en veilig voelt.”

Dit is de wens van Amira en Adam uit groep 6/7 van de Bavokring. Zij nemen deel aan de Kinderwijkraad in Kralingen. Kinderen vanuit vijf verschillende basisscholen in Kralingen gaan de komende maanden meedenken over hoe hun wijk nog beter kan worden; een vreedzame wijk. Samen zetten ze de gedragsverwachtingen op een rij en bedenken ze acties voor de wijk.

 

Samen werken aan een mooiere wijk

Amira en Adam vinden het leuk om in de kinderwijkraad te zitten. “Hierdoor leer je de kinderen van andere scholen in de wijk kennen. Samen ga je dingen bedenken en bespreek je hoe de wijk er mooier uit kan zien.”

Voor Adam is een vreedzame wijk belangrijk: “Ik zou graag een schonere wijk willen, maar ook een wijk waar kinderen veilig op straat kunnen lopen.” Adam heeft al ideeën voor een schonere wijk. “We starten een schoonmaakactie in de wijk. We gaan lege plastic flessen opruimen en met het statiegeld kunnen we iets leuks doen. Zo houden we de wijk schoon en kunnen we ook bijvoorbeeld een cultuurfeest organiseren.”

Amira vindt het ook leuk om in de kinderwijkraad te zitten: ”Ik vind het belangrijk dat de wijk leuker wordt voor iedereen, zodat je er thuis en veilig voelt. Er zijn kinderen die graag buiten willen spelen. Als je buiten speelt moet je je wel veilig voelen. Ook wil ik dat mensen respect voor elkaar hebben en elkaar niet buitensluiten op basis van geloof. Daarom zou ik graag feestdagen met z’n allen in de wijk willen vieren. Het is leuker als iedereen mee kan doen, niet alleen de kinderen van je eigen school, maar ook de andere scholen. En niet alleen een feest in één straat, maar ook de andere straten.“

 

De drie gedragsverwachtingen

De kinderwijkraad is inmiddels al twee keer bij elkaar gekomen. Na de eerste bijeenkomst in maart zijn de gedragsverwachtingen die ze belangrijk vinden voor de wijk op papier gezet:

  • We zijn aardig voor elkaar
  • We laten alles schoon achter
  • We hebben respect voor elkaar

Ook hebben de kinderwijkraadskinderen in de bovenbouw ideeën opgehaald wat zij nog meer belangrijk vinden voor hun wijk. De bedoeling is dat ze ideeën later daadwerkelijk gaan uitvoeren.

 

Van eerste stap tot afsluiter

De eerste stap voor houden van cultuurfeesten is gezet. Eind maart werd een iftar georganiseerd bij het Excelsior Stadion. Een initiatief vanuit basisschool De Bavokring, DOCK en Excelsior. Een mooi begin van het uitdragen van een vreedzame wijk. Door dit feest raken ook de ouders meer betrokken bij de wijk waardoor de vreedzame wijk groeit.

 

De kinderwijkraadsleden komen dit schooljaar drie keer bij elkaar. Vijf juni is de grote afsluiter. Dan wordt het manifest waarop de gedragsverwachtingen en acties staan gepresenteerd in het Excelsior stadion. Amira heeft alvast een grote toekomstwens. “Ook na dit schooljaar wil ik dat mensen aardig tegenover elkaar blijven doen en dat het jaar na jaar een vreedzame wijk blijft.”