Terug

Jongeren Interventie Team (JIT)

 

 

 

Het Jongeren Interventie Team (JIT) is er voor jongeren in Vlaardingen van 16 tot en met 27 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Een team van enthousiaste coaches zet zich dagelijks in om maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen. Zij richten zich op jongeren die de eerste stappen op het verkeerde pad hebben gemaakt, bijvoorbeeld in een zoektocht naar spanning of geld. De JIT-coaches zijn experts in het creëren van een vertrouwensband met jongeren en zijn daar waar de jongeren ook zijn: op straat. Zij dagen jongeren uit om hun leven te verbeteren, talenten te ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. De coaches zien de straat als hun front-office waar zij dagelijks het verschil maken.

 

 

Hoe JIT het verschil maakt

De JIT-coaches begeleiden de jongeren daar waar de behoefte van de jongere is. Dat kan zijn op het gebied van het vinden van een passende studie of werk, het voeren van gesprekken met instanties, het zoeken naar onderdak, het regelen en bijhouden van geldzaken en het vinden van passende dagbesteding. De JIT-coaches zoeken de jongeren op, houden ze vast en begeleiden ze totdat ze dat ene zetje in rug hebben gekregen om op eigen kracht verder te gaan. Zo komen ze er samen uit. Daarnaast kijken de coaches breder dan alleen naar de jongere zelf. Ook zoeken zij contact met broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en ouders. De coaches werken voor hen preventief en voorkomen dat zij op het verkeerde pad komen.

Werkwijze

In een 1 op 1 gesprek kijkt de JIT-coach samen met de jongere naar waar de jongere hulp in kan gebruiken, wat er mogelijk is en welke instanties daarbij passen.

 

Direct & laagdrempelig
De coaches zetten in hun aanpak de jongere centraal. Ze hebben soms een heleboel hulpvragen. Samen gaan ze als eerste aan de slag met dat wat de jongere zelf urgent vindt. Daar waar de problemen zich voordoen, worden ook de oplossingen gezocht. En omdat mensen uit het netwerk van de jongere een belangrijke rol spelen bij de toekomstige ontwikkeling en support van de jongere, worden zij nadrukkelijk betrokken.


Altijd dichtbij
Om de best denkbare hulp van de juiste organisatie op het juiste moment te bieden, werken de JIT-coaches nauw samen met lokale instanties. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerking met Minters en voor de geïndiceerde, meer persoonlijke zorg met Mevis. De coaches verwijzen niet lukraak door, maar gaan met de jongere mee naar de plek waar ze moeten zijn, zoals school of werk. Want dat werkt.


Op maat
De begeleiding van de jongere is intensief. Na aanmelding start het traject. Zo’n traject is altijd op maat. Afhankelijk van de doelen, duurt de begeleiding ongeveer negen maanden. De doelen stelt de jongere samen met de JIT-coach op. Naast individuele begeleiding worden er ook collectieve workshops aangeboden zoals, weerbaarheids-, budget- en sollicitatietraining. Het is belangrijk om van elkaar te leren en op deze manier zien jongeren in dat zij er niet alleen voor staan. Tijdens het traject bespreken de jongere en JIT-coach de voortgang en kijken zij of doelen zijn behaald. Is er meer ruimte voor groei of heeft de jongere nog specifieke wensen, dan wordt dit altijd meegenomen. Ook na het traject
houdt de JIT-coach contact met de jongere.

 

Meer weten?

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar, woon je in Vlaardingen en zit je in een lastige situatie waar je zelf niet uitkomt?

 

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

Of app, bel of mail direct met

Taoufik: 06-40920339 tyaaqobi@dock.nl

Zouhair: 06-21145551 zhaddad@dock.nl 

 

 

 

Wil je als samenwerkingspartner meer weten over het JIT als initiatief?

Neem dan contact op met Brenda Flapper, projectontwikkelaar bij DOCK.

Brenda: 06-28357937 bflapper@dock.nl