"Het gevoel dat ik toen had wil ik iedereen geven"

Anna

Het verhaal van Anna

Anna Bartelings werkt als vrijwilliger bij de Papiermolen, een onderdeel van het Sociaal Wijkteam bij DOCK Zaandam. Ze helpt buurtbewoners met hun financiën, het uitzoeken en ordenen van hun administratie en het invullen van formulieren. Haar vroegere werk als boekhouder komt daarbij goed van pas. Terwijl Anna nu anderen helpt, was zij het ooit zelf die met een hulpvraag bij het Sociaal Wijkteam aanklopte. ‘Ik was net vanuit Amsterdam naar Zaandam verhuisd, kende hier niemand en had een paar zaken waar ik me geen raad mee wist’, begint Anna. ‘Het wijkteam was net opgericht en kon me heel goed helpen.’ Het leuke was dat Anna meteen gevraagd werd om zelf vrijwilliger te worden bij het Sociaal Wijkteam.

 

Door anderen te helpen vergat ik mijn eigen zorgen
Het vrijwilligerswerk heeft het leven van Anna behoorlijk veranderd. ‘Door mensen te helpen kreeg ik weer een doel in mijn leven’, verklaart Anna. Ze heeft dan ook veel bewondering voor de openheid en behulpzaamheid van de mensen van DOCK. ‘Als ik ook nu weer zie met hoeveel geduld ze de enorme stroom van mensen helpen die door de nieuwe zorgregeling in de problemen komen, dan voel ik weer hoe ik zelf na mijn eerste hulpgesprek buiten stond’, zegt Anna. ‘Het fijne gevoel dat ik toen had, wil ik anderen ook geven.’